Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księgi miejskie Bodzanów

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - 1758
- brak danych - 1758 - 1758
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
inwentarz książkowy Yes ze wstępem
Kancelaria wójtowska funkcjonująca w mieście królewskim w pow. płockim; lokowany w 1351 r. przez Bolesława III księcia mazowieckiego; prawo miejskie utracił w 1869 r. Szczątek księgi wójtowskiej. poprzednią kartę dla grupy zespołów sporządziła w 1962 r. I. Sułkowska, poprzednia kartę sporządzili w 2009 r. M. Badowska i M. Kulecki

Amount of archival material

1

1

0

0.01

0.01

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -