Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księgi miejskie Brześć

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - 1540-1786
- brak danych - 1540 - 1786
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
łaciński
inwentarz książkowy Yes ze wstępem
Kancelaria radziecka, wójtowska i starościńska funkcjonujące w XIII-XVIII w. w mieście królewskim Brześć [Kujawski] w dawnym województwie brzesko-kujawskim. Brześć był siedzibą województwa i starostwa grodowego; po 1793 r. włączony do zaboru pruskiego, od 1815 w granicach Królestwa Polskiego. Fragmenty akt wójtowskich i radzieckich, a także akt sądów starościńskich działających jako apelacyjne w stosunku do sądów ławniczych i radzieckich. zespół zmikrofilmowany, poprzednią kartę dla grupy zespołów sporządziła w 1962 r. I. Sułkowska, poprzednia kartę sporządzili w 2009 r. M. Badowska i M. Kulecki

Amount of archival material

4

4

0

0.20

0.20

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -