Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księgi miejskie Brzeźnica

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - 1575-1808
- brak danych - 1575 - 1808
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
łaciński
inwentarz książkowy Yes ze wstępem
Kancelarie miejskie funkcjonujące w okresie staropolskim w mieście Brzeźnica na Kujawach. Miasto lokowane w 1265 r. przez księcia Leszka Czarnego. Brzeźnica była siedzibą starostwa niegrodowego; w 1870 r. utraciła prawa miejskie. Fragmenty akt wójtowskich i radzieckich. poprzednią kartę dla grupy zespołów sporządziła w 1962 r. I. Sułkowska, w 2009 r. kartę sporządzili M. Badowska i M. Kulecki

Amount of archival material

6

6

0

0.35

0.35

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -