Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księgi miejskie Chocz

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - 1585-1820
- brak danych - 1585 - 1820
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
łaciński
inwentarz książkowy Yes ze wstępem
Kancelaria wójtowska funkcjonująca w mieście Chocz leżacym w dawnym woj. kaliskim. Miasto prywatne, wzmiankowane w XIV wieku; od 1793 w zaborze pruskim, od 1807 r w granicach Księstwa Warszawskiego, potem Królestwa Polskiego; w 1870 r. utraciło prawo miejskie. Fragmenty akt wójtowskich. poprzednią kartę dla grupy zespołów sporządziła w 1962 r. I. Sułkowska w 2009 r. kartę sporządzili M. Badowska i M. Kulecki

Amount of archival material

5

5

0

0.30

0.30

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -