Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księgi miejskie Chorzele

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - 1660
- brak danych - 1660 - 1660
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska łaciński
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Kancelaria radziecka funkcjonująca w mieście królewskim Chorzele w pow. przasnyskim w dawnym starostwie ciechanowskim. W 1542 r. Zygmunt Stary nadał wsi Chorzele prawo miejskie magdeburskie. Po rozbiorach w zaborze pruskim, następnie w granicach Księstwa Warszawskiego, potem Królestwa Polskiego; w 1869 r. Chorzele utraciły prawa miejskie. Fragment akt radzieckich brak jednostki stwierdzono w 1958 r., odnaleziona w październiku 2009 r. w aktach Archiwum Gospodarczego Wilanowskiego; do października 2009 roku zespół funkcjonował jako vacat

Amount of archival material

1

1

0

0.01

0.01

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -