Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księgi miejskie Ciechanów

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - 1717
- brak danych - 1717 - 1717
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
łaciński
inwentarz książkowy Yes ze wstępem
Kancelaria wójtowska funkcjonująca mieście królewskim Ciechanów na Mazowszu. Poczatkowo osada targowa na podgrodziu, w połowie XIV w. uzyskała prawo miejskie. Stolica ziemi i powiatu (od XIV w.) starostwa (od XV w.). Po rozbiorach krótko w zaborze pruskim, potem w granicach Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego. Fragment akt wójtowskich. poprzednią kartę dla grupy zespołów sporządziła w 1962 r. I. Sułkowska w 2009 r. kartę sporządzili M. Badowska i M. Kulecki

Amount of archival material

1

1

0

0.01

0.01

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -