Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księgi miejskie Dobra

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - 1548-1806
- brak danych - 1548 - 1806
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
łaciński
inwentarz książkowy Yes ze wstępem
Kancelarie miejskie funkcjonujące w mieście Dobra. Pierwsza wzmianka w 1386 r., prawa miejskie otrzymała przed 1511 r. Od 1793 r. w zaborze pruskim, potem w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim; utraciła prawa miejskie w 1867 r. Fragmenty akt wójtowskich i radzieckich. poprzednią kartę dla grupy zespołów sporządziła w 1962 r. I. Sułkowska w 2009 r. kartę sporządzili M. Badowska i M. Kulecki

Amount of archival material

12

12

0

0.50

0.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -