Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księgi miejskie Działoszyn

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - 1515-1796
- brak danych - 1515 - 1796
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
łaciński
hebrajski
inwentarz książkowy Yes ze wstępem
Kancelarie miejskie funkcjonujące w mieście prywatnym. Prawo miejskie otrzymał Działoszyn przed 1412 r. W XV-XVI w. ośrodek dóbr szlacheckich na Kujawach; siedziba kahału; w 1870 r utracił prawa miejskie. Fragment akt wójtowskich i radzieckich, księga kahalna gminy żydowskiej. zespół zmikrofilmowany, poprzednią kartę dla grupy zespołów sporządziła w 1962 r. I. Sułkowska w 2009 r. kartę sporządzili M. Badowska i M. Kulecki

Amount of archival material

9

9

0

0.20

0.20

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -