Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księgi miejskie Gąbin

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - 1602-1799
- brak danych - 1602 - 1799
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
łaciński
inwentarz książkowy Yes ze wstępem
Kancelarie miejskie funkcjonujace w mieście królewskim na Mazowszu. Prawo miejskie przed 1322 r. Od 1807 r. w granicach Księstwa Warszawskiego potem Królestwa Polskiego. Fragmenty akt wójtowskich i radzieckich. poprzednią kartę dla grupy zespołów sporządziła w 1962 r. I. Sułkowska w 2009 r. kartę sporządzili M. Badowska i M. Kulecki

Amount of archival material

8

8

0

0.50

0.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -