Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księgi miejskie Grocholice

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - 1594-1748
- brak danych - 1594 - 1748
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
inwentarz książkowy Yes ze wstepem
Kancelare miejskie funkcjonujące w mieście prywatnym (arcybiskupów gniźnieńskich) Grocholice. Prawo miejskie nadane w 1420 r. utracone w 1870. Fragmenty akt radzieckich i wójtowskich. oprzednią kartę dla grupy zespołów sporządziła w 1962 r. I. Sułkowska w 2009 r. kartę sporządzili M. Badowska i M. Kulecki

Amount of archival material

3

3

0

0.15

0.15

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -