Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księgi miejskie Grzegorzew

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - 1533-1809
- brak danych - 1533 - 1809
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
łaciński
inwentarz książkowy Yes ze wstępem
Kancelarie funkcjonujace w mieście prywatnym (własność arcybiskupów gnieźnienskich). W 1550 r. nastapiło przeniesienie Grzegorzewa na prawo magdeburskie. Po II rozbiorze w zaborze pruskim od 1807 w Księstwie Warszawskim potem Królestwie Polskim. Fragmenty akt wójtowskich i radzieckich. poprzednią kartę dla grupy zespołów sporządziła w 1962 r. I. Sułkowska w 2009 r. kartę sporządzili M. Badowska i M. Kulecki

Amount of archival material

3

3

0

0.20

0.20

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -