Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księgi miejskie Kamieńsk

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - 1780-1797
- brak danych - 1780 - 1797
- brak danych - nie
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
inwentarz książkowy Yes ze wstępem
Kancelarie miejskie funkcjonujące w mieście prywatnym (własność szlachecka) w pow. piotrkowskim. Przywilej miejski otrzymał w 1374 r. Po 1807 r. w granicach Księstwa Warszawskiego potem Królestwa Polskiego. Fragment akt wójtowskich i radzieckich. poprzednią kartę dla grupy zespołów sporządziła w 1962 r. I. Sułkowska w 2009 r. kartę sporządzili M. Badowska i M. Kulecki

Amount of archival material

1

1

0

0.01

0.01

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -