Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Komisja Rządząca

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - [1775,1790,1804,1806] 1807 [1810-1811]
- brak danych - 1775 - 1775
1790 - 1790
1804 - 1804
1806 - 1806
1807 - 1807
1810 - 1811
- brak danych - częściowo
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
łaciński
niemiecki
francuski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Komisja Rządząca ustanowiona została przez cesarza Napoleona I jako władza naczelna dl ziem polskich, które po II i III rozbiorze pozostawały w posiadaniu Prus. Funkcjonowała w okresie od 14 I do 4 X 1807 r. Podlegało jej 5 dyrekcji (sprawiedliwości, wojny, finansów, spraw wewnętrznych i policji), których dyrektorowie tworzyli Dyrektorium Generalne. Protokoły rezolucji, raporty wojskowe i kopie raportów, sumariusze spraw załatwianych, dzienniki kncelaryjne, korespondencja ( z delegatami komisji wysłanymi do Drezna, z gen. Dąbrowskim, Zajączkiem, marszałkiem Davout), protokoły czynności, akta urzędowania dyrekcji. stan zachowania zespołu - ok. 85%; zespół zmikrofilmowany; 1963-114 j.a.; 1995-117 j.a. (po skontrum); 2010-118 j.a.(po reinwentaryzacji); poprzednią kartę sporządziła w 1963 r. H. Dmowska-Grabias i uzup. D. Lewandowska, w 2010 M. Osiecka
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/174/0/1/4 Zbiór wyroków, uchwał, zaleceń i wszelkich rezolucyi Komisyi Rządzącey znajdujących się w protokule co do Dyrektora Sprawiedliwości 1807 r. w Warszawie. I-III 1807 0
1/174/0/1/5 Zbiór wyroków, uchwał, zaleceń i wszelkich rezolucyi Komisyi Rządzącey znajdujących się w protokule co do Dyrektora Sprawiedliwości 1807 r. w Warszawie. IV-VI 1807 0
1/174/0/1/6 Zbiór wyroków, uchwał, zaleceń i wszelkich rezolucyi Komisyi Rządzącey znajdujących się w protokule co do Dyrektora Sprawiedliwości, Skarbu, Wojny, Policji, Dyrektorium Generalnego 1807 r. w Warszawie. VIII-X 1807 0
1/174/0/1/7 Livre contentant toutes les copies des rapports faits de la part de la Commission de Gouvernement commence le 15 Janvier 1807, vol. I [tu streszczenia sesji Komisji Rządzacej z okresu 15 VI- 5 X 1807 r. przesyłanych do Kwatery Głównej]. I-IV 1807 0
1/174/0/1/8 Seances de la Commission de Gouvernement depuis le 13 aout 1807 jusqu' au 5 - obre [tu streszczenia sesji Komisji Rządzacej z okresu 13 VIII - 5 X 1807 r. przesyłanych do Kwatery Głównej]. VIII-X 1807 0
1/174/0/1/9 Sumariusz akt Komisji Rządzącej od jej ustanowienia aż do końca jej urzędowania, z podziałem na: Dyrektora [tu podział na wydziały Komisji], Dyrektorium Generalnego, pełnomocników, komisarzy, Administratora Generalnego Poczt, akta Komisji pod jej bytność w Dreźnie, akta ogólne Komisji. 20.11.1806-1807 0
1/174/0/1/10 Summariusz akt Komisji Rządzącej. 1806-1807 0
1/174/0/1/11 Treść ekspedycji wyszłych z Kancelarji Komisji Rządzącej od dnia 18 I 1807 r. do końca marca [w formie opisowej wykaz pism wychodzących z kancelarii Komisji - do końca lutego, później w formie tabelki: data podania, nazwisko referenta, krótka treść pisma, adnotacje, data rezolucji, treść rezolucji, data ekspedycji, numer ekspedycji, dzień oddania do akt]. I-III 1807 0
1/174/0/1/12 Treść ekspedycji wyszłych z Kancelarji Komisji Rządzącej - kwiecień 1807. IV 1807 0
1/174/0/1/13 Treść ekspedycji wyszłych z Kancelarji Komisji Rządzącej - maj 1807. V 1807 0
1/174/0/1/14 Treść ekspedycji wyszłych z Kancelarji Komisji Rządzącej - czerwiec 1807. VI 1807 0
1/174/0/1/15 Treść ekspedycji wyszłych z Kancelarji Komisji Rządzącej - lipiec 1807. VII 1807 0
1/174/0/1/16 Treść ekspedycji wyszłych z Kancelarji Komisji Rządzącej - sierpień 1807. VIII 1807 0
1/174/0/1/17 Treść ekspedycji wyszłych z Kancelarji Komisji Rządzącej - wrzesień 1807. IX 1807 0
1/174/0/1/18 Pisma kierowane do sekretariatu Komisji Rządzącej [data, nazwisko Dyrekcji, treść przełożenia, data prezentacji Komisji, data rezolucji, data oddania do ekspedycji, adnotacje]. I-III 1807 0
1 2 3 4 5 6 7 8

Amount of archival material

118

118

0

4.00

4.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -