Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Komisja Bankowa

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - 1793-1794
- brak danych - 1793 - 1794
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
łaciński
rosyjski
francuski
inwentarz książkowy Yes ze wstępem
Nazwę Komisji Bankowej uzyskała powołana przez sejm grodzieński 27 IX 1793 komisja, która miała rozpatrzeć sprawę upadku banków: Teppera, Schulza, Kabryta, Heyzlera, Potockiego i Łyszkiewicza. Działała od 2 XII 1793 do wybuchu Powstania Kościuszkowskiego. Jej prace kontynuowała w latach 1797-1803 Komisja Trzech Dworów, złożona z przedstawicieli mocarstw rozbiorowych. Zachowany niewielki fragment akt to 3 pliki akt dotyczących upadłości banków: Kabryta, Potockiego, Teppera i Schulza oraz księga zawierająca protokół czynności Administracji Upadłości Banku Karola Schulza. zespół w stanie szczątkowym (do 1944 r. były 804 j.a.) poprzednią kartę sporządziła w 1963 r. J. Jankowska
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/18/0/-/I/01 Zeznanie Juliana Wilamowskiego? (treść trudna do uchwycenia, akt zniszczony) 1793-1793 0
1/18/0/-/I/02 Oblata konstytucji sejmu grodzieńskiego pt. "Ustanowienie Komisji do rozsądzenia sprawy upadłych krajowych banków uchwalonej" 1793-1793 0
1/18/0/-/I/03 Nominacja na komisarzy w Komisji Bankowej ze strony dworu pruskiego 1793-1793 0
1/18/0/-/I/04 Nominacja na komisarzy w Komisji Bankowej oraz noty wyznaczające komisarzy ze strony dworu petersburskiego 1793-1793 0
1/18/0/-/I/05 Pokwitowanie prokuratora Stanisława Węgrzeckiego za odebrane z kancelarii Komisji Bankowej asygnacje i weksle 1793-1793 0
1/18/0/-/I/06 Obwieszczenie Kazimierza Nałęcz Raczyńskiego o rozpoczęciu funkcjonowania Komisji Bankowej w dniu 2. XII. 1793 (oblata) 1793-1793 0
1/18/0/-/I/07 Memoriał wierzycieli bankiera Łyszkiewicza w sprawie postawienia tegoż przed Sąd Komisji Bankowej 1793-1793 0
1/18/0/-/I/08 Memoriał de Geret do Komisji Bankowej w sprawie o sukcesję 1793-1793 0
1/18/0/-/I/09 Akta dotyczące rozliczeń między Maciejem Łyszkiewiczem a wierzycielami (układy, obrachowanie należności, wykaz dokumentów) 1793-1794 0
1/18/0/-/I/10 Oświadczenie Wilczka i Krzuckiego w sprawie "nieprzyjęcia" aresztu założonego na osobę Komera i Morawskiego 1793-1793 0
1/18/0/-/I/11 Sumaiusz dokumentów służących bankierowi Heyzlerowi do rozsądzenia spraw finansowych tegoż z Jerzym Potockim starostą tłumackim w sądzie Komisji Bankowej 1793-1793 0
1/18/0/-/I/12 Rezolucja Administracji Mas Upadłych Banków na notę Komisji Skarbowej odmawiająca pożyczenia pieniędzy na potrzeby wojska, z uwagi na bliskie terminy zaspokojenia pretensji wierzycieli 1794-1794 0
1/18/0/-/I/13 Nota Meyera do Komisji Bankowej w sprawie wymiany na floren 335 talarów holenderskich 1794-1794 0
1/18/0/-/I/14 Anonimowa wiadomośc przesłana do Komisji Bankowej o ukrywaniu posiadanch zasobów finansowych i majątkowych przez F. Kobryta, K. Schulza i P. Teppera 1794-1794 0
1/18/0/-/I/15 Notatka brulionowa dotycząca wyboru administratorów i wyznaczenia pensji dla tychże 1794-1794 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Amount of archival material

127

127

0

0.20

0.20

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -