Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Platerów z Antuzowa

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - 1508-1913
- brak danych - 1508 - 1913
- brak danych - tak
archiwa rodzinno-majątkowe - - polski
niemiecki
rosyjski
francuski
ruski
inwentarz książkowy Yes ze wstępem
Arhiwum litewskiej linii rodziny Broel - Platerów: Jana Andrzeja (zm. 1696), i jego potomków, głównie Fabiana, Jana Ludwika i Kaspra (zm. 1829). Akta rodzinno majątkowe i gospodarcze Platerów związane z posiadaniem przez nich dóbr Antuzów, Dusiaty, Grawenburg, Owile i inne w powiecie wiłkomirskim, kowieńskim, poniewieskim, w tym także akta poprzednich właściccieli (Tyzenhauzów, Holczurów, Giedroyciów i innych). Akta dóbr Pompiany odziedziczonych po innej linii rodziny. Akta związane z Franciszkiem Ledóchowskim. Akta osobiste, w tym koresopindencja, własnoręczne oświadczenie Emilii Plater o przystąpieniu do Powstania Listopadowego. stan zachowania zespołu nie do ustalenia, zespół częściowo zmikrofilmowany; poprzednią kartę sporządziła w 1994 r. A. Kołodziejczyk
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/373/0/-/001 Akta dotyczące Archiwum Platerów z Antuzowa (rejestry kancelaryjne i archiwalne). 1792 0
1/373/0/-/002 Akta dotyczące Archiwum Platerów z Antuzowa (rejestry kancelaryjne i archiwalne). 1784 - 1791 0
1/373/0/-/003 Akta dotyczące Archiwum Platerów z Antuzowa (rejestry kancelaryjne i archiwalne). 1783 - 1791 0
1/373/0/-/004 Akta dotyczące Archiwum Platerów z Antuzowa (rejestry kancelaryjne i archiwalne). 1816 - 1848 0
1/373/0/-/005 Akta dotyczące Archiwum Platerów z Antuzowa (rejestry kancelaryjne i archiwalne). 1836 0
1/373/0/-/006 Akta dotyczące Archiwum Platerów z Antuzowa (rejestry kancelaryjne i archiwalne). 1801-1900 0
1/373/0/-/007 Akta dotyczące tytułów prawnych. Anteriora: Dusiały, Antuzów, Grawenburg. 1508 - 1629 0
1/373/0/-/008 Akta dotyczące tytułów prawnych. Anteriora: Dusiały, Antuzów, Grawenburg. 1644 - 1673 0
1/373/0/-/009 Akta dotyczące tytułów prawnych. Anteriora: Dusiały, Antuzów, Grawenburg. 1679 - 1686 0
1/373/0/-/010 Akta dotyczące tytułów prawnych. Anteriora: Dusiały, Antuzów, Grawenburg. 1686 - 1715 0
1/373/0/-/011 Akta dotyczące tytułów prawnych. Anteriora: Dusiały, Antuzów, Grawenburg. 1669 - 1686 0
1/373/0/-/012 Akta dotyczące tytułów prawnych. Anteriora: Dusiały, Antuzów, Grawenburg. 1679 - 1688 0
1/373/0/-/013 Akta dotyczące tytułów prawnych. Anteriora: Dusiały, Antuzów, Grawenburg. 1702 - 1777 0
1/373/0/-/014 Akta dotyczące tytułów prawnych. Anteriora: Dubury v. Piotrowszczyzna. 1568 - 1639 0
1/373/0/-/015 Akta dotyczące tytułów prawnych. Anteriora: Dubury v. Piotrowszczyzna. 1591 - 1646 0
1 2 3 4 ... 6 7 8 9 10 ... 13 14 15 16

Amount of archival material

235

235

0

2.10

2.10

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -