Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księgi miejskie Buczek

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - 1558-1647
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
łaciński
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Kancelaria miejska wójtowsko-ławnicza funkcjonująca w mieście prywatnym (wlasność szlachecka). Przywilej miejski uzyskał w 1549 r. fragment księgi wójtowsko-ławniczej stan zachowania nie do ustalenia, poprzednią kartę sporządziła w 2009 r. M. Badowska

Amount of archival material

1

1

0

0.02

0.02

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -