Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księgi grodzkie gostynińskie

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - 1693-1793
Castrensia Gostinensia 1693 - 1793
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
łaciński
inwentarz książkowy Yes bez wstępu
Szczątkowy fragment spuścizny aktowej pozostałej po kancelarii sądu grodzkiego w Gostyninie. Kancelaria funkcjonowała do końca XVIII w., stopniowo wytwarzając w razie potrzeby serie ksiąg zawierające wpisy dokonywane w konkretnych rodzajach spraw (zapisy, dekrety, relacje, oblaty), obecnie prawie w całości niezachowane. Wpisy zeznań dokonywanych przez strony w sprawach tzw. niespornych i spornych, wpisy wyroków wydawanych przez sądy w sprawach należących do ich kompetencji, wpisy (oblaty) dokumentów królów i książąt polskich wydawanych dla miast, instytucji wyznaniowych i osób prywatnych, dokumentów związanych z parlamentaryzmem staropolskim (instrukcje poselskie, lauda sejmikowe itd..), dokumentów wystawianych przez osoby prywatne. stan zachowania zespołu w ok.. 100% w stosunku do 1944 r.; 1962-2 j.a.,0,15 m.b.; 2009-2 j.a., 0,15 m.b., poprzednią kartę sporządziła w 1962 r. I. Sułkowska

Amount of archival material

2

2

0

0.15

0.15

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -