Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Gdańsku

Archiwum Państwowe w Gdańsku
Previous archive Next archive
12821.0 - brak danych -
- brak danych - 55
- brak danych - - brak danych -

1/ Oddział I - opracowania materiałów archiwalnych powstałych do zakończenia działań wojennych w 1945 r.,
2/ Oddział II - opracowania materiałów archiwalnych powstałych po zakończeniu działań wojennych w 1945 r.,
3/ Oddział III - ewidencji, informacji, udostępniania i popularyzacji materiałów archiwalnych.
W skład Oddział III wchodzą:
- pracownia naukowa,
- biblioteka,
- filmoteka,
4/ Oddział IV - nadzoru nad narastającym zasobem archiwalnym,
5/ Oddział V – konserwacji archiwaliów
- pracownia konserwacji jednostkowej (tradycyjnej);
- pracownia konserwacji masowej (odkwaszania),
6/ Oddział VI - Informatyzacji, Digitalizacji i Reprografii
- pracownia digitalizacji i reprografii
- dział IT
7/ Dział administracyjny. W skład działu wchodzą:
- sekretariat i kadry,
- stanowisko do spraw: zabezpieczania gmachów i zasobu Archiwum, przeciwpożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy;
8/ Samodzielne Stanowisko do Spraw Informatyzacji i Komputeryzacji;
9/ Dział finansowo - księgowy.

- brak danych -

List of archive's collections

Number Name Dates Number of scans
10/14/0 Prezydium Policji w Gdańsku 1840 - 1945 99540
1