Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Gabinet Cywilny Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego w Warszawie

Archiwum Akt Nowych
- brak danych - 1917-1918
- brak danych - 1917 - 1918
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
inwentarz książkowy Yes 323j.
Gabinet Cywilny powstał jako organ Rady Regencyjnej z chwilą jej powołania 27 października 1917 roku. Kompetencje Gabinetu zostały określone reskryptem Rady Regencyjnej z dnia 12 lipca 1918 r. Do głównych zadań Gabinetu należało: prowadzenie korespondencji oraz przekładanie Radzie Regencyjnej projektów dekretów i rozporządzeń przygotowanych przez ministrów.
Gabinet Cywilny Rady Regencyjnej został postawiony w stan likwidacji dekretem Naczelnika Państwa z dnia 11 grudnia 1918 r. w sprawie utworzenia Kancelarii Cywilnej Naczelnika Państwa.
Gabinet Cywilny: Organizacja, Chełmszczyzna, wojsko, administracja, 1917-1918, sygn. 1-103;
Prezydent Ministrów: Organizacja, nominacje i dymisje gabinetów, 1917-1918, sygn. 104-118;
Rada Ministrów: Prawodawstwo, 1918, sygn. 119-121;
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych: Administracja, milicja, samorząd, kasy, 1917-1918, sygn. 122-141;
Ministerstwo Sprawiedliwości: Dekrety, ochrona lokatorów, 1917-1918, sygn. 142-157;
Ministerstwo Skarbu: Podatki, długi, straty wojenne, 1917-1918, sygn. 158-172;
Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego: Szkolnictwo, wyznania, sztuka, 1917-1918, sygn. 173-181;
Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Koronnych: Majątki, lasy państwowe, rekwizycje, donacje, 1917-1918, sygn. 182-195;
Departament Gospodarstwa Społecznego: Rekwizycje, 1917-1918, sygn. 196-198;
Ministerstwo Przemysłu i Handlu: Przedsiębiorstwa cudzoziemskie, komunik., 1917-1918, sygn. 199-209;
Ministerstwo Opieki Społecznej i Ochrony Pracy: Polacy w Niemczech, dobroczynność, 1917-1918, sygn. 210-223;
Ministerstwo Aprowizacji: Aprowizacja i rekwizycje, 1917-1918, sygn. 224-235;
Rada Stanu: Protokoły posiedzeń, Komisje RS, wnioski, 1918, sygn. 236-240a;
Departament Spraw Politycznych: Jeńcy, prasa, 1917-1918, sygn. 241-256;
Komisja Wojskowa, Ministerstwo Spraw Wojskowych: Organizacje wojskowe, wojsko polskie w Rosji, jeńcy, 1917-1918, sygn. 257-275;
Ministerstwo Komunikacji: 1918, sygn. 276-278;
Protokoły posiedzeń Rady Regencyjnej: 1917-1918, sygn. 279-280;
Akta referendarza: Dekrety, konstytucja, Sejm, przedstawicielstwa za granicą, 1917-1918, sygn. 281-313;
Skarbnik: Dowody kasowe, 1917, sygn. 314-315;
Adiutantura: Sprawozdania z działalności, 1917-1918, sygn. 316-318
Sygnatury złożone: 50a, 50b, 239a, 240a, 249a
Baza danych IZA

Amount of archival material

323

323

0

2.05

2.05

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -