Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Biuro Sejmu RP w Warszawie

Archiwum Akt Nowych
- brak danych - 1919-1939
- brak danych - 1919 - 1939
- brak danych - tak
organy ustawodawcze państwa - - polski
inwentarz książkowy No 152j.
Biuro Sejmu RP (początkowo nazywane kancelarią sejmową) utworzone zostało na przełomie 1918 i 1919 roku w toku przygotowań do wyborów do Sejmu Ustawodawczego i początkowo składało się z Kancelarii i Biura Stenograficznego. Na przełomie 1922 i 1923 roku (w związku z podjęciem działalności przez Senat RP) Biuro Sejmu zostało przekształcone w Biuro Sejmu i Senatu, w tym połączeniu funkcjonując do 1928r. W 1919r. założono Bibliotekę, nazywaną kolejno Biblioteką Sejmu, Biblioteką Sejmu i Senatu, Biblioteką i Archiwum Sejmu i Senatu, przy której działało Biuro Redakcji Przeglądu Prac Ustawodawczych.
Ostatecznie struktura Biura ukształtowała się w 1931r. W skład wchodziły Wydział Prac Parlamentarnych (tworzyły go Sekretariat Marszałka, Oddział Prac Plenarnych i Komisji Sejmu, Biuro Stenograficzne i Diariusz Sejmowy, Kancelaria), Wydział Administracyjny (posiadał oddziały Osobowy, Gospodarczy, Rachunkowości, Straż Marszałkowska), Biblioteka i Archiwum Sejmu i Senatu.
Wydział Prac Parlamentarnych Sekretariat Marszałka Sejmu: Plebiscyt, Śląsk, Mazury, maj 1926, Sąd Marszałkowski, 1919-1939, sygn. 1-12;
Oddział Prac Plenarnych i Komisji Sejmu: Wybory Prezydenta, Komisje Sejmowe, wojsko polskie, 1919-1929, sygn. 13-78;
Biuro Stenograficzne i Diariusza Sejmowego Wydział Administracyjny: Biuletyny informacyjne, 1919-1939, sygn. 79;
Oddział Osobowy: Personalne, honorowe poselskie, 1919-1939, sygn. 80-132;
Biblioteka i Archiwum Sejmu: Druki sejmowe, referaty gospodarcze, 1919-1937, sygn. 133-150.
Sygnatury złożone: 15a, 56a
Baza danych IZA
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
2/5/0/1.1/1 Centralny Komitet Plebiscytowy. Korespondencja, materiały, rezolucje, sprawozdania. 1919-1922 416
2/5/0/1.1/2 Mèmoire sur l`organisation du plebiscite. b.d. 15
2/5/0/1.1/3 Sprawy wojskowe, zajścia miedzy wojskiem a ludnością żydowską w Warszawie na placu Bankowym, Śląsk Cieszyński, kwestia akt pookupacyjnych pozostawionych przez c. ik. władze austriackie w Tarnowie, wymiana zakładników między Polską a Rosją Radziecką . Wniosek, korespondencja / 1919, 1920 11
2/5/0/1.1/4 Stanisław Pełczyński - Memoriał w sprawie reformy walutowej w Rzeczpospolitej Polskiej" 1921 160
2/5/0/1.1/5 Ordynacja wyborcza, wybory posłów i współpraca między rządem a Sejmem. Ustawa, depesza, notatki, korespondencja, interpelacja. 1922, 1923 54
2/5/0/1.1/6 Wybory do sejmu. Satyryczny druk ulotny obrazujący kandydatów na posłów: Diamanda, Korfantego i Trąmpczyńskiego. b.d. 6
2/5/0/1.1/7 Ustąpienie prezydenta St. Wojciechowskiego, sesje Sejmu i zaburzenia w jego działalności. Fotokopia , korespondencja. 1926, 1929 8
2/5/0/1.1/8 Akta Sądu Marszałkowskiego w sprawie posła Korfantego Tom. I 1927 359
2/5/0/1.1/9 Akta Sądu Marszałkowskiego w sprawie posła Korfantego Tom II /Zbiór załączników/. 1926-1927 152
2/5/0/1.1/10 Akta śledztwa wstępnego przed Trybunałem Stanu w sprawie b. Ministra Skarbu Gabriela Czechowicza. 1929 216
2/5/0/1.1/11 Akta śledztwa wstępnego w związku z postawieniem przed Trybunałem Stanu b. ministra Skarbu Gabriela Czechowicza. Dowody rzeczowe. 1927-1929 462
2/5/0/1.1/12 Akta Trybunału Stanu. Akta b. Ministra Skarbu Gabriela Czechowicza. 1929 755
2/5/0/1.2/13 Akta Zgromadzenia Narodowego dla wyboru Prezydenta RP. 1922-1923 166
2/5/0/1.2/14 Akta Zgromadzenia Narodowego dla wyboru Prezydenta RP. 1926 230
2/5/0/1.2/15 Akta Zgromadzenia Narodowego dla wyboru Prezydenta RP. 1933 276
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Amount of archival material

152

152

0

2.26

2.26

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -