Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Powiatowy Urząd Budowlany w Złotowie

Archiwum Państwowe w Koszalinie
- brak danych - 1839-1920
Kreisbauamt Flatow 1839 - 1920
- brak danych - tak
administracja specjalna - gospodarka przestrzenna, rolnictwo i leśnictwo niemiecki
spis roboczy Yes - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -

Amount of archival material

86

0

0

1.50

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -