Archival resources online szukajwarchiwach.pl

vacat - Akta wyborcze do rad narodowych, powiat Kołobrzeg - włączony do zespołu nr 9 - Akta wyborcze do Sejmu i rad narodowych województwa koszalińskiego

Archiwum Państwowe w Koszalinie
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - data not found
- - - - brak danych -
data not found - brak danych - - brak danych - - brak danych -

Amount of archival material

0

0

0

0.00

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -