Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Powiatowy Pełnomocnik ds. Podatku Gruntowego w Limanowej

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu
- brak danych - 1949 - 1950
- brak danych - 1949 - 1950
- brak danych - tak
administracja specjalna - skarbowość polski
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
- brak danych - Sprawy personalne - 1950 (sygn. PPPG Lim. 12);
Zarządzenia, sprawozdania, korespondencja, statystyka rolnictwa, plany i sprawozdania, sprawy Społecznego Funduszu Oszczędnościowego - 1949-1950 (sygn. PPPG Lim. 1, 2, 6, 9, 11);
Sprawa premiowania gmin i gromad, książka dotacji budżetowych szkoły rolniczej w Dąbrowie, protokoły z odpraw, akcja oddłużania wsi, egzekucja podatku gruntowego - 1950 (sygn. PPPG Lim. 3, 4, 7, 8, 10)
- brak danych -

Amount of archival material

12

0

0

0.15

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -