Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Tarnowa

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Tarnowie
- brak danych - 1831 - 1944
- brak danych - 1831 - 1944
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
łaciński
niemiecki
inwentarz kartkowy No - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy No - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -

Amount of archival material

217

0

0

12.00

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -