Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zarząd Miejski i Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Tuchowie

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Tarnowie
- brak danych - 1945 - 1975
- brak danych - 1945 - 1975
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
spis zdawczo-odbiorczy No - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -

Amount of archival material

529

0

0

8.63

0.00

0.00

Amount of non-archival material

- brak danych -

0.00

- brak danych -