^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

["Lublin musi pójść za Kielcami. Śmierć Żydom"]

Archiwum Państwowe w Lublinie
dokumentacja aktowa 362
- brak danych -
[ok. 1946]
data not found polski
- brak danych -
- brak danych - 122
luzy - brak danych -
dobry
- brak danych - 1
10,5x15 cm Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

Kielce -
Lublin -

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

- Indexes not found -