^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

["Obwieszczenie"]

Archiwum Państwowe w Lublinie
dokumentacja aktowa 364
- brak danych -
[ok. 1946]
data not found polski
- brak danych -
- brak danych - 122
luzy - brak danych -
do konserwacji
- brak danych - 1
22x27,5 cm Tak
brak mikrofilmu
Egz. opatrzony adnotacją informującą o skonfiskowaniu ulotki 22.VI.1946 r. w Piaskach.
Number of scans per page

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -