Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księgi podkomorskie lubelskie

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1443-1793
- brak danych - 1443 - 1793
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - sądy, trybunały łaciński
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
inwentarz drukowany No - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -

Amount of archival material

4

4

0

0.16

0.16

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -