^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Protokoły posiedzeń, sprawozdania i protokoły zdawczo-odbiorcze Miejskiej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Lublinie

Archiwum Państwowe w Lublinie
dokumentacja aktowa 1
- brak danych -
1945-1947

1945 - 1947
- brak danych -
- brak danych -
- brak danych - Nr 11
luzy - brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
całkowicie 114050
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -