^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga kasowa

Archiwum Państwowe w Lublinie
dokumentacja aktowa 21
- brak danych -
1945-1947

1945 - 1947
- brak danych -
- brak danych -
- brak danych - Nr 3
poszyt - brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
całkowicie 114070
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -