Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym - Delegatura w Lublinie

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1946-1955
- brak danych - 1946 - 1955
- brak danych - tak
administracja specjalna - instytucje kontrolne polski
inwentarz książkowy Yes sporządzony w bazie danych IZA 4.0, 860 j.a.
spis zdawczo-odbiorczy Yes 27 j.a.
Delegatura Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym w Lublinie została utworzona w dniu 15 stycznia 1946 r. na mocy dekretu z 16 listopada 1945 r. o utworzeniu i zakresie działania Komisji Specjalnej do walki z nadużyciami i szkodnictwem gospodarczym. (Dz. U. Nr 53 poz. 302).
Obejmowała zasięgiem działania teren województwa lubelskiego
Zadaniem Komisji było wykrywanie i ściganie przestępstw gospodarczych godzących w interes państwa. Posiadała uprawnienia sądowo-prokuratorskie, była organem niezależnym do resortu sprawiedliwości.
W postępowaniu kierowano się przepisami Kodeksu Postępowania Karnego ze zmianami wynikającymi z rozporządzenia Rady Państwa z 18 czerwca 1947 r. w sprawie ustalenia przepisów dotyczących wewnętrznej organizacji, sposobu urzędowania i trybu postępowania Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami Gospodarczymi i Szkodnictwem Gospodarczym.
Funkcję przewodniczącego pełnił Stanisław Wawrzonek.
W końcu 1950 r. w związku z reformą sądownictwa powszechnego znowelizowano dekret z 16 listopada 1945 r. ograniczając samodzielność Komisji i jej delegatur (Dz. U. Nr 38 poz. 350). Nowe zasady wewnętrznej organizacji, sposobu urzędowania i trybu postępowania Komisji wprowadziło rozporządzenie Rady Państwa z 19 listopada 1950 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 429).
Komisja Specjalna i jej delegatury zostały zniesione z dniem 1 stycznia 1955 r. na podstawie dekretu z dnia 23 grudnia 1954 r. o zniesieniu Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym (Dz. U. Nr 57 poz. 282), a ich kompetencje przejęły sądy i prokuratury.
Akta ogólne, 1946-1955, 23 j.a.
Postanowienia i orzeczenia, 1946-1954, 221 j.a.
Akta Sprawozdania z działalności, 1946-1954, 555 j.a.
Repertoria, skorowidze, księgi finansowe, 1946-1954, 61 j.a.
Akta osobowe, 1946-1955, 27 j.a.
- brak danych -

Amount of archival material

887

860

0

9.00

8.90

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -