Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Starostwo Powiatowe w Ostródzie

Archiwum Państwowe w Olsztynie
- brak danych - [1775-1814] 1818-1945
Landratsamt Osterode 1775 - 1814
1818 - 1945
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe niemiecki
inwentarz kartkowy roboczy Yes - brak danych -
Urząd landrata wywodzi się z Marchii Brandenburskiej i pierwotnie wybierani na to stanowisko byli reprezentantami interesów stanowych. Od 1752r. w związku z likwidacją w Prusach urzędów starościńskich, powołani w ich miejsce landraci wypełniali swoje zadania jako przedstawiciele władzy państwowej. Ugruntowanie pozycji landrata w hierarchii organów władzy prowincjonalnej przyniosło rozporządzenie z 30.04.1815r. o jednolitej strukturze organizacji terytorialnej Prus. Państwo pruskie zostało podzielone na dziesięć prowincji (Provinz), te zaś na dwa lub więcej obwody rejencyjne (Regierungsbezirk); najniższą jednostką terytorialno-administracyjną był powiat (Kreis). Powiat ostródzki znajdował się na obszarze Rejencji Królewieckiej, od 1905r. Rejencji Olsztyńskiej. Całość spraw administracji państwowej, która spoczywała w rękach nadprezydenta w prowincji i prezydenta w rejencji, w powiecie pozostawała w gestii landrata. Późniejsza ustawa z 30.07.1883r. określiła szerokie kompetencje urzędu landrata, któremu podporzadkowane były wszelkie sprawy dotyczące gmin wiejskich, podatków, policji, wojska, szkolnictwa, opieki społecznej, opieki zdrowotnej, komunikacji, budownictwa, handlu, przemysłu. Landrat podlegał bezpośrednio prezesowi rejencji. Od 1872r. mianowany był na ten urząd przez ministra spraw wewnętrznych, wcześniej wybierany był przez miejcowe środowisko szlachty. Landrat przewodniczył sejmikowi i wydziałowi powiatowemu. dopływ 2012: statut Męskiego Towarzystwa Gimnastycznego w Ostródzie 1875 sygn.5955
opieka społeczna w sprawie robotnika Kleina, odszkodowania wojenne - korespondencja 1931 sygn.5956
- brak danych -

Amount of archival material

5956

0

0

79.12

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -