^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Collection: 51/3/0 Akta miasta Żychlina » Series:: units without series » File/unit:: 13

Akta Burmistrza miasta Żychlina - katastr

Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Kutnie
dokumentacja aktowa 13
- brak danych -
1837-1838

1837 - 1838
polski
- brak danych -
- brak danych - IV\9\1
poszyt rękopis
dobry
- brak danych - 18
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -