^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Collection: 51/3/0 Akta miasta Żychlina » Series:: units without series » File/unit:: 2

Akta Burmistrza miasta Żychlina tyczące się cmentarza i pokładnego w Żychlinie

Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Kutnie
dokumentacja aktowa 2
- brak danych -
1820-1853

1820 - 1853
polski
- brak danych -
- brak danych - IV/9/163
poszyt rękopis
dobry
- brak danych - 546
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -