Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Łęczycy

Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Łęczycy
- brak danych - 1569-1950
- brak danych - 1569 - 1950
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
niemiecki
rosyjski
spis roboczy Yes 3 j.a.
inwentarz kartkowy Yes 194 j.a.
inwentarz kartkowy roboczy Yes 3213 j.a
- brak danych - - brak danych - - brak danych -

Amount of archival material

3410

0

0

39.74

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -