Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Powiatowy Urząd Rozjemczy w Łęczycy do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich

Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Łęczycy
- brak danych - 1933-1938
- brak danych - 1933 - 1938
- brak danych - tak
administracja specjalna - gospodarka przestrzenna, rolnictwo i leśnictwo polski
inwentarz kartkowy Yes 27 j.a.
- brak danych - - brak danych - Wybrakowano w 1989 r. Zezwolenie Nr. 9/OT/89 wydane przez AP Warszawa

Amount of archival material

27

0

0

0.10

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -