Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Dębicy

Archiwum Państwowe w Przemyślu
- brak danych - 1945-1950
- brak danych - 1945 - 1950
- brak danych - nie
administracja specjalna - zarząd mieniem, straty wojenne, przesiedlenia - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
spis roboczy Yes - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
56/5/0/1.1/1 Miesięczne preliminarze budżetowe 1945 0
56/5/0/1.2/2 Akta dotyczące organizacji (regulamin i schematy organizacyjne Punktu Etapowego) 1945 0
56/5/0/1.2/3 Raporty miesięczne przybywających i odchodzących repatriantów (cyfrowe zestawienia za miesiące III, IV, V, VI, VII, VIII) 1945 0
56/5/0/1.2/4 Sprawozdania gospodarcze (cyfrowe i opisowe z ilości przyjętych i wydanych artykułów żywnościowych oraz ruchu repatriantów) 1945 0
56/5/0/1.2/5 Miesięczne prelimienarze budżetowe 1945 0
56/5/0/2.1/6 Akta dotyczące organizacji Oddziału (schemat organizacyjny, akta dot. Reorganizacji i likwidacji referatów) 1945-1948 0
56/5/0/2.1/7 Protokoły i sprawozdania z inspekcji, zarządzenia pokontrolne oraz ich wykonanie, kontrole wewnętrzne) 1945-1950 0
56/5/0/2.2/8 Miesięczne preliminarze budżetowe. Plan oszczędności na rok 1949 oraz sprawozdania z wykonania 1945-1949 0
56/5/0/2.3/9 Sprawozdania dotyczące akcji osadniczej i przesiedleńczej (opisowe i statystyczne) 1946-1948 0
56/5/0/2.3/10 Sprawozdania z akcji osadnictwa spółdzielczo-parcelacyjnego na terenie powiatu dębickiego (opisowe i statystyczne) 1946-1948 0
56/5/0/2.4/11 Miesięczne sprawozdania statystyczne z zakresu udzielonej pomocy repatriantom, z ruchu elementu słabego oraz raporty przybywających i odchodzących repatriantów 1945-1947 0
56/5/0/2.4/12 Miesięczne sprawozdania gospodarcze (cyfrowe) 1945-1947 0
56/5/0/2.5/13 Różne (sprawozdawczość jednorazowa z akcji przesiedleńczej, zażalenia repatriantów, akcja przesiedleńcza w okresie jesiennym) 1949 0
56/5/0/2.5/14 Protokoły posiedzeń Zarządu Społecznego Komitetu Pomocy dla repatriantów w Dębicy 1945 0
56/5/0/-/15 Wykazy pracowników Państwowego Urzędu Repatriacyjnego Powiatowy Oddział w Dębicy 1945-1948 0
1 2 3 4

Amount of archival material

47

14

0

0.23

0.06

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -