Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Delegacja Ministerstwa Skarbu Wydział Poborów Niestałych

Archiwum Państwowe w Radomiu
- brak danych - 1919-1919
- brak danych - 1919 - 1919
- brak danych - data not found
- - - - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -

Amount of archival material

0

0

0

0.00

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -