Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Olędzki A. O. komornik przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach

Archiwum Państwowe w Siedlcach
- brak danych - 1896-1915
- brak danych - 1896 - 1915
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - komornicy rosyjski
spis roboczy Yes 426 j.a.
- brak danych - akta egzekucji należności dłużnych w 2004r sprostowano błędne inicjały (poprzednio K.) komornika Olędzkiego A. O. (od Aleksander Osipowicz), w 2009r sporządzono spis akt, brak sygn. 200

Amount of archival material

426

0

0

1.01

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -