Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Wolański C.K. komornik przy Zjeździe Sędziów Pokoju I Okręgu Guberni Siedleckiej

Archiwum Państwowe w Siedlcach
- brak danych - 1886-1910
- brak danych - 1886 - 1910
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - komornicy rosyjski
spis roboczy Yes 1368 j.a.
- brak danych - Akta egzekucji należności dłużnych, podziałów spadków, spisy inwentarza, wprowadzenia w posiadanie nieruchomości - brak danych -

Amount of archival material

1368

0

0

2.40

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -