Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Siedlcach

Archiwum Państwowe w Siedlcach
Previous archive Next archive
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -

- brak danych -

- brak danych -

List of archive's collections

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
62/31/0 Sąd Pokoju dla miasta Sokołowa Podlaskiego 1876-1913 0
62/32/0 Sąd Pokoju w Siedlcach 1864-1914 0
62/33/0 Sąd Gminny 5 Okręgu Powiatu Siedleckiego 1867-1915 [1917] 0
62/34/0 Sąd Gminny 4 Okręgu Powiatu Siedleckiego [1855-1876] 1876-1916 [1926] 0
62/35/0 Sąd Gminny 3 Okręgu Powiatu Siedleckiego [1865-1875] 1876-1915 0
62/36/0 Akta miasta Siedlce 1781-1950 0
62/37/0 vacat - Komornik 1 Okręgu w Siedlcach - zawierał akta komorników należące do zespołów Nr 10, 9, 7, 20 0
62/38/0 vacat - Komornik 2 Okręgu w Siedlcach - zawierał akta komorników należące do zespołów Nr 7 i 20 0
62/39/0 Forbrodt A.W. komornik przy Zjeździe Sędziów Pokoju I Okręgu Guberni Siedleckiej 1912-1915 0
62/40/0 vacat - Komornik 5 Okręgu w Siedlcach - składał się z akt komorników należących do zespołów Nr 12, 13 i 8 0
62/41/0 vacat - Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Kotuniu - podłączono do zespołu 203 - Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Oleksinie 0
62/42/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zarembach Kościelnych - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0
62/43/0 Zjazd Sędziów Pokoju 1 Okręgu Guberni Siedleckiej 1876-1915 0
62/44/0 Akta gminy Stok Ruski z siedzibą w Mordach powiat Siedlce 1919-1954 0
62/45/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Małkini - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0
1 2 3 4 5 ... 130 131