Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Suwałkach

Archiwum Państwowe w Suwałkach
Previous archive Next archive
- brak danych - 5437.0
- brak danych - 14
6203 1097

W Archiwum obowiązuje struktura organizacyjna określona w § 9 Statutu Archiwum, w skład której wchodzą następujące komórki organizacyjne i stanowiska pracy:
1) Oddział Ewidencji, Informacji, Opracowania, Zabezpieczania i Udostępniania Zasobu\;
w skład Oddziału wchodzą:
- Stanowisko ds. Ewidencji i Informacji,
- Stanowisko ds. Opracowania Zasobu,
- Stanowisko do Spraw Kwerend,
- Pracownia Naukowa,
- Pracownia Reprografii i Konserwacji\;
- w ramach Oddziału funkcjonuje Biblioteka,
2) Stanowisko ds. Nadzoru nad Narastającym Zasobem Archiwalnym,
3) Stanowisko ds. Przechowywania Dokumentacji,
4) Archiwum zakładowe,
5) Dział Księgowości i Administracji.
2. Ponadto w skład Archiwum wchodzi oddział zamiejscowy w Ełku noszący nazwę: Archiwum Państwowe w Suwałkach Oddział w Ełku.

Pierwsze archiwum o charakterze historycznym na Suwalszczyźnie, Archiwum Państwowe w Suwałkach, rozpoczęło działalność w 1921 r. Zgromadziło archiwalia pozostałe po administracji ogólnej i specjalnej guberni suwalskiej różnych szczebli. Po wstępnym uporządkowaniu i selekcji zasób jego został w całości w 1926 r. przewieziony do Archiwum Państwowego w Grodnie, natomiast archiwum suwalskie przestało istnieć.
W czasie II wojny światowej część materiałów archiwalnych dotyczących Suwalszczyzny została wywieziona przez Niemców do Staatsarchiv Königsberg. Po zakończeniu wojny materiały te znalazły się w różnych archiwach ZSRR, m. in. w Grodnie, Moskwie, Leningradzie (Petersburgu), Gorkim, Kownie, Wilnie. Archiwalia XIX-wieczne skupione zostały w większości w ówczesnym Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Republiki Litewskiej ZSRR, obecnie (Lietuvos valstybes istorijos archyvas). Stosunkowo niewielka ich część została przekazana w ramach tzw. "rewindykacji" Polsce. Miały dokąd wrócić, bowiem w 1954 roku zostało powołane, a od 1955 r. faktycznie rozpoczęło działalność, Powiatowe Archiwum Państwowe w Suwałkach, podlegające Wojewódzkiemu Archiwum Państwowemu w Białymstoku. W 1965 r. Powiatowe Archiwum Państwowe w Suwałkach zostało przemianowane na Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Białymstoku Oddział Terenowy w Suwałkach. Duże zmiany zaszły w 1976 r. W związku z reformą administracyjną i utworzeniem województwa suwalskiego zostało przekształcone w Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Suwałkach. Podporządkowano jemu jako oddział działające dotąd równolegle Powiatowe Archiwum Państwowe Ełku. W 1983 roku uległa zmianie nazwa na obecną - Archiwum Państwowe w Suwałkach.

List of archive's collections

Lista nie zawiera wszystkich zespołów z zasobu Archiwum. Pełna lista dostępna na stronach internetowych Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
63/148/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Augustowie 1814-1908 2262
63/149/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Bakałarzewie 1808-1909 9316
63/150/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Berżnikach 1808-1911 14928
63/151/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Filipowie 1808-1910 16065
63/152/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Jeleniewie 1808-1911 11247
63/153/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Kaletniku 1808-1909 4064
63/154/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Kopciowie 1809-1913 10726
63/155/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Krasnopolu 1808-1910 11523
63/156/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Metelach 1808-1912 12578
63/157/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Mirosławiu 1808-1912 19649
63/158/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Lejpunach 1808-1913 14126
63/159/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Liszkowie 1808-1912 12108
63/160/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Łoździejach 1808-1912 14950
63/161/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Przerośli 1813-1911 10550
63/162/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Puńsku 1808-1910 19559
1 2 3 4 5