Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Suwałkach

Archiwum Państwowe w Suwałkach
Previous archive Next archive
- brak danych - 5437.0
- brak danych - 14
6203 1097

W Archiwum obowiązuje struktura organizacyjna określona w § 9 Statutu Archiwum, w skład której wchodzą następujące komórki organizacyjne i stanowiska pracy:
1) Oddział Ewidencji, Informacji, Opracowania, Zabezpieczania i Udostępniania Zasobu\;
w skład Oddziału wchodzą:
- Stanowisko ds. Ewidencji i Informacji,
- Stanowisko ds. Opracowania Zasobu,
- Stanowisko do Spraw Kwerend,
- Pracownia Naukowa,
- Pracownia Reprografii i Konserwacji\;
- w ramach Oddziału funkcjonuje Biblioteka,
2) Stanowisko ds. Nadzoru nad Narastającym Zasobem Archiwalnym,
3) Stanowisko ds. Przechowywania Dokumentacji,
4) Archiwum zakładowe,
5) Dział Księgowości i Administracji.
2. Ponadto w skład Archiwum wchodzi oddział zamiejscowy w Ełku noszący nazwę: Archiwum Państwowe w Suwałkach Oddział w Ełku.

Pierwsze archiwum o charakterze historycznym na Suwalszczyźnie, Archiwum Państwowe w Suwałkach, rozpoczęło działalność w 1921 r. Zgromadziło archiwalia pozostałe po administracji ogólnej i specjalnej guberni suwalskiej różnych szczebli. Po wstępnym uporządkowaniu i selekcji zasób jego został w całości w 1926 r. przewieziony do Archiwum Państwowego w Grodnie, natomiast archiwum suwalskie przestało istnieć.
W czasie II wojny światowej część materiałów archiwalnych dotyczących Suwalszczyzny została wywieziona przez Niemców do Staatsarchiv Königsberg. Po zakończeniu wojny materiały te znalazły się w różnych archiwach ZSRR, m. in. w Grodnie, Moskwie, Leningradzie (Petersburgu), Gorkim, Kownie, Wilnie. Archiwalia XIX-wieczne skupione zostały w większości w ówczesnym Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Republiki Litewskiej ZSRR, obecnie (Lietuvos valstybes istorijos archyvas). Stosunkowo niewielka ich część została przekazana w ramach tzw. "rewindykacji" Polsce. Miały dokąd wrócić, bowiem w 1954 roku zostało powołane, a od 1955 r. faktycznie rozpoczęło działalność, Powiatowe Archiwum Państwowe w Suwałkach, podlegające Wojewódzkiemu Archiwum Państwowemu w Białymstoku. W 1965 r. Powiatowe Archiwum Państwowe w Suwałkach zostało przemianowane na Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Białymstoku Oddział Terenowy w Suwałkach. Duże zmiany zaszły w 1976 r. W związku z reformą administracyjną i utworzeniem województwa suwalskiego zostało przekształcone w Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Suwałkach. Podporządkowano jemu jako oddział działające dotąd równolegle Powiatowe Archiwum Państwowe Ełku. W 1983 roku uległa zmianie nazwa na obecną - Archiwum Państwowe w Suwałkach.

List of archive's collections

List does not contain all collections from the Archive's resources. Full list is available at the website of The Head Office of State Archives

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
63/148/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Augustowie 1814-1908 2262
63/149/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Bakałarzewie 1808-1909 9316
63/150/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Berżnikach 1808-1911 14928
63/151/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Filipowie 1808-1910 16065
63/152/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Jeleniewie 1808-1911 11247
63/153/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Kaletniku 1808-1909 4064
63/154/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Kopciowie 1809-1913 10726
63/155/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Krasnopolu 1808-1910 11523
63/156/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Metelach 1808-1912 12578
63/157/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Mirosławiu 1808-1912 19649
63/158/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Lejpunach 1808-1913 14126
63/159/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Liszkowie 1808-1912 12108
63/160/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Łoździejach 1808-1912 14950
63/161/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Przerośli 1813-1911 10550
63/162/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Puńsku 1808-1910 19559
1 2 3 4 5