Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Fotografie, fotokopie, klisze

Archiwum Państwowe w Toruniu
- brak danych - 1801-1960
- brak danych - 1801 - 1960
- brak danych - data not found
zbiory i kolekcje - - - brak danych -
inwentarz kartkowy roboczy Yes 3379 j.a.
spis roboczy Yes 14 j.a.
- brak danych - - brak danych - - brak danych -

Amount of archival material

3406

0

0

0.00

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -