Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Toruniu

Archiwum Państwowe w Toruniu
Previous archive Next archive
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -

- brak danych -

- brak danych -

List of archive's collections

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
69/1900/0 Akta z wyborów do organów samorządu terytorialnego z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego przeprowadzonych w dniu 21.11.2010r. wraz z wyborami uzupełniającymi z lat 2011-2013. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Toruniu 2010 0
69/1901/0 Akta z wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przeprowadzonych w dniu 9.11.2011r. Krajowe Biuro Wyborcze. Delegatura w Toruniu 2011 0
69/1902/0 Akta z wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przeprowadzonych w dniu 20.06.2010r. Krajowe Biuro Wyborcze. Delegatura w Toruniu 2010 0
69/1903/0 Polskie Towarzystwo Leśne w Toruniu działające przy Okręgowym Zarządzie Lasów Państwowych w Toruniu 1946-1985 0
69/1904/0 Klub Oficerów Rezerwy przy Okręgowym Zarządzie Lasów Państwowych w Toruniu 1978-1986 0
69/1905/0 Liga Ochrony Przyrody w Toruniu działająca przy Okręgowym Zarządzie Lasów Państwowych w Toruniu 1963-1985 0
69/1906/0 Koło Łowieckie nr 95 "Darz Bór" w Toruniu działające przy Okręgowym Zarządzie Lasów Państwowych w Toruniu 1962-1974 0
69/1907/0 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu 1902-2012 0
69/1908/0 Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce [1979-1989] 1990-2010 0
69/1909/0 Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Brodnicy [1916-1941] 1924-1980 0
69/1910/0 Urząd Gminy Grodziczno [1983-1989] 1990-1991 0
69/1911/0 Urząd Stanu Cywilnego Rogóźno 1936 0
69/1912/0 Urząd Stanu Cywilnego Rzęczkowo 1936 0
69/1913/0 Urząd Stanu Cywilnego Gruta 1936 0
69/1914/0 Urząd Stanu Cywilnego Lulkowo 1936 [1943] 0
1 ... 144 145 146 147