Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Starostwo Grodzkie Północno-Warszawskie

Archiwum Państwowe w Warszawie
- brak danych - 1945-1950
- brak danych - 1945 - 1950
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
spis roboczy Yes 184 ja
- brak danych - - brak danych - - brak danych -

Amount of archival material

184

0

0

2.13

0.00

0.00

Amount of non-archival material

- brak danych -

- brak danych -

- brak danych -