Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Łowiczu

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Łowiczu
Previous archive Next archive
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -

- brak danych -

- brak danych -

List of archive's collections

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
75/235/0 vacat - Akta stanu cywilnego Bożniczego Okręgu w Chruślinie - błędnie określona nazwa 0
75/333/0 vacat - zespół włączono do zespołu 332 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Łowiczu 0
75/9/0 vacat - Cech Rzemiosł Różnych w Łowiczu - zmiana nazwy, zespół nr 356 0
75/102/0 vacat - Starosta Powiatu Kutno - przeniesiony do Archiwum Państwowego w Płocku Oddział w Kutnie 0
75/72/0 vacat - Starostwo Powiatowe w Kutnie - przeniesiony do Archiwum Państwowego w Płocku Oddział w Kutnie 0
75/117/0 vacat - Bank Rolny w Kutnie - przeniesiony do Archiwum Państwowego w Płocku Oddział w Kutnie 0
75/119/0 vacat - Cukrownia "Dobrzelin" w Dobrzelinie - przeniesiony do Archiwum Państwowego w Płocku Oddział w Kutnie 0
75/75/0 vacat - Wydział Powiatowy w Kutnie - przeniesiony do Archiwum Państwowego w Płocku Oddział w Kutnie 0
75/73/0 vacat - Starostwo Powiatowe Kutnowskie - przeniesiony do Archiwum Państwowego w Płocku Oddział w Kutnie 0
75/82/0 vacat - Akta miasta Kutna - przeniesiony do Archiwum Państwowego w Płocku Oddział w Kutnie 0
75/90/0 vacat - Akta gminy Kutno - przeniesiony do Archiwum Państwowego w Płocku Oddział w Kutnie 0
75/104/0 vacat - Sąd Obwodowy w Kutnie - przeniesiony do Archiwum Państwowego w Płocku Oddział w Kutnie 0
75/121/0 vacat - Zakłady Elektrotechniczne w Kutnie - przeniesiony do Archiwum Państwowego w Płocku Oddział w Kutnie 0
75/122/0 vacat - Spółdzielnia Budowlana w Kutnie - przeniesiony do Archiwum Państwowego w Płocku Oddział w Kutnie 0
75/174/0 vacat - Burmistrz miasta Kutna - przeniesiony do Archiwum Państwowego w Płocku Oddział w Kutnie 0
1 2 3 ... 29 30