Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Szpitala w Częstochowie

Archiwum Państwowe w Częstochowie
- brak danych - 1834-1914
- brak danych - 1834 - 1914
- brak danych - tak
administracja specjalna - zdrowie i opieka społeczna, dobroczynność polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes inwentarz Nr 2
Budowę szpitala w Częstochowie rozpoczęto w roku 1935. Nowy szpital został oddany do użytku w roku 1838. Nazwano go imieniem św. Benedykta, a następnie w 1854 roku przemianowano na Szpital Najświętszej Panny Maryi. Placówka posiadała 4 izby (w jednej z nich mieściła się kancelaria) i 16, później 20, łóżek dla chorych. W szpitalu pracował jeden lekarz i jeden felczer.
Zarząd placówki stanowiła Rada Szczegółowa Szpitala, składająca się z 6 osób. Bieżącymi sprawami administracyjnymi szpitala zajmował się zatrudniony w nim lekarz. Począwszy od lat 60 -tych XIX wieku szpital podlegał Radzie Powiatowej Dobroczynności Publicznej. Władzę zwierzchnią w tym okresie stanowiła Piotrkowska Gubernialna Rada Dobroczynności Publicznej w Piotrkowie.
Akta zespołu w układzie chronologicznym według sygnatur kancelaryjnych z lat 1834 - 1914, sygn. 1 - 167, w tym: akta budowy szpitala, sprawozdania, statystyka ruchu chorych, korespondencja w sprawach przyjęć do szpitala, ściągania opłat szpitalnych, dochody i wydatki. Wstęp i inwentarz sporządził Franciszek Sobalski (1961) Inwentarz wpisany do bazy danych IZA 3.0.

Amount of archival material

167

167

0

3.00

3.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -