Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Starostwo Miejskie w Częstochowie

Archiwum Państwowe w Częstochowie
- brak danych - 1939-1945
Stadthauptmannschaft Tschenstochau 1939 - 1945
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska niemiecki
inwentarz książkowy Yes inwentarz Nr 76
Urząd Starosty miasta Częstochowy powstał w roku 1939 i istniał do stycznia 1945 roku. W okresie okupacji hitlerowskiej Częstochowa stanowiła miasto wydzielone w dystrykcie Radom. Akta zachowały się szczątkowo. Wydział Spraw Wewnętrznych z lat 1939 - 1942, sygn. 1 - 13, w tym: sprawy ludności żydowskiej, Związek Kobiet Żydowskich EZRA, przesiedlenia, zameldowania Żydów, Rada Żydowska, zaopatrzenie w artykuły żywnościowe, podania o zezwolenia na przejazdy;
Wydział Finansowy z lat 1939 - 1945, sygn. 14 - 64, w tym: sprawy budżetowe miasta, daniny od mieszkańców, utrzymanie więdzienia, sprawy policji, rzeźni, wodociągów, budynków szkolnych, innych instytucji miejskich;
Instrukcja kancelaryjna Starostwa Miejskiego Miasta Częstochowy z 1942 roku, sygn. 65;
Korespondencja dotycząca działalności wydawniczej, likwidacji drukarni, spraw cenzury, przyznania obywatelstwa, spraw notarialnych z lat 1940 - 1945, sygn. 66 - 73.
Akta kategorii B-50 z lat 1939 - 1945, 241 j.a., w tym: akta osobowe, wnioski o wydanie dowodu, legitymacji, dla osób pochodzenia niemieckiego.
Notatkę informacyjną i inwentarz sporządził Franciszek Sobalski (1968), uzupełnienia Dorota Czech (1999). Inwentarz wpisany do bazy danych IZA.

Amount of archival material

73

73

0

0.80

0.80

0.00

Amount of non-archival material

241

0.90

1939-1945