Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Państwowy Urząd Repatriacyjny Oddział Powiatowy w Częstochowie

Archiwum Państwowe w Częstochowie
- brak danych - 1945-1950
- brak danych - 1945 - 1950
- brak danych - tak
administracja specjalna - zarząd mieniem, straty wojenne, przesiedlenia polski
inwentarz książkowy Yes inwentarz Nr 240
Państwowy Urząd Repatriacyjny powołano dekretem z dnia 7 października 1944 roku Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Siedzibą Państwowego Urzędu Repatriacyjnego był początkowo Lublin, później w lutym 1945 roku siedzibę przeniesiono do Łodzi, tworząc Zarząd Centralny PUR. W województwie kieleckim, do którego przynależała Częstochowa i powiat częstochowski, 1 lutego 1945 roku utworzono Oddział Okręgowy Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Kielcach. Jednocześnie utworzono w Częstochowie Rejonowy Inspektorat Osadnictwa oraz Punkt Etapowy Państwowego Urzędu Repatriacyjnego. Terenem działania obu tych jednostek organizacyjnych była Częstochowa i powiat częstochowski. Przy punktach etapowych w celu zabezpieczenia przed ewentualnym wybuchem epidemii, funkcjonowały punkty sanitarne. Taki punkt powstał również w Częstochowie. Na podstawie instrukcji Wojewódzkiego Oddziału PUR w Kielcach z dnia 13 sierpnia 1945 roku połączono Rejonowy Inspektorat Osadnictwa, Punkt Etapowy oraz Punkt Sanitarny i powstał w ten sposób Oddział Powiatowy Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Częstochowie. Strukturę organizacyjną, regulamin i podział czynności dla oddziałów powiatowych PUR określała wyżej wymieniona instrukcja z 13 sierpnia 1945 roku. W Oddziale Powiatowym PUR w Częstochowie były następujące referaty: Ogólny, Osadnictwa, Prawny, Etapowy (Punkt Etapowy), Finansowo – Budżetowy, Transportowy, Statystyki i Ewidencji, Zdrowia (Punkt Sanitarny). Do zadań Oddziału Powiatowego w Częstochowie należało: planowe rozmieszczanie repatriantów, organizacja punktów etapowych, opieka sanitarno – żywnościowa dla repatriantów, wydawanie wniosków przesiedleńczych, organizacja transportów przesiedleńców i repatriantów, prowadzenie akcji pomocy repatriantom w zakresie osadnictwa wiejskiego i miejskiego.
Na podstawie Instrukcji organizacyjnej z dnia 6 listopada 1947 roku i w związku z tym, że akcja repatriacyjna i przesiedleńcza przesiliła się, zlikwidowano niektóre referaty. Pozostawiono tylko trzy: Ogólny, Finansowo-Budżetowy i Osadnictwa. W 1947 roku zniesiono również Punkt Etapowy i Punkt Sanitarny w Częstochowie.
Na podstawie Zarządzenia Nr 98 F Dyrektora Zarządu Centralnego Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Łodzi z dnia 24 sierpnia 1950 roku z dniem 1 września 1950 roku Oddział Powiatowy PUR w Częstochowie postawiono w stan likwidacji, a do końca września zlikwidowano go całkowicie.
Akta dotyczące organizacji Oddziału z lat 1945 - 1947, sygn. 1, w tym: instrukcje zarządzenia;
Sprawozdania z delegacji służbowych pracowników Oddziału z roku 1948, sygn. 2;
Korespondencja ogólna z lat 1945 - 1950, sygn. 3 - 4;
Sprawozdanie z działalności Oddziału za okres od początków istnienia do lipca 1949 roku sporządzone dla Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Częstochowie z roku 1949, sygn. 5;
Wnioski o wydanie orzeczeń osiedleńczych (osadnictwo wiejskie) z lat 1945 - 1946, sygn. 6;
Instrukcja w sprawie osadnictwa oraz wnioski o wydanie orzeczeń osiedleńczych (osadnictwo miejskie) z lat 1945 - 1948, sygn. 7 - 8;
Księga nieruchomości poniemieckich przydzielonych repatriantom na terenie Częstochowy z lat 1946 - 1949, sygn. 9
Telefonogramy i raporty o ruchu przesiedleńców i repatriantów z roku 1946, sygn. 10 - 11;
Kwestionariusze repatriantów z lat 1945 - 1950, sygn. 12 - 15;
Książki meldunkowe repatriantów z lat 1945 - 1950, sygn. 16 - 38;
Skorowidz do książek meldunkowych na Punkcie Etapowym w Częstochowie z lat 1945 - 1946, sygn. 39 - 40.
Inwentarz w wersji elektronicznej sporządzony w programie IZA 2.0.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
8/5/0/-/1 [ Akta dotyczące organizacji Powiatowego Oddziału w Częstochowie - instrukcje i zarządzenia ] 1945-1947 0
8/5/0/-/2 [ Sprawozdania z delegacji służbowych pracowników Oddziału ] 1948-1950 0
8/5/0/-/3 [ Korespondencja ogólna Oddziału ] 1945 0
8/5/0/-/4 [ Korespondencja ogólna ] 1945-1946 0
8/5/0/-/5 [ Sprawozdanie z działalności Oddziału Powiatowego w Częstochowie za okres od poczatku istnienia do lipca 1949 roku, sporządzono dla Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Częstochowie ] 1949 0
8/5/0/-/6 [ Wnioski o wydanie orzeczeń osiedleńczych oraz Korespondencja w sprawie osadnictwa wiejskiego ] 1945-1946 0
8/5/0/-/7 [ Instrukcje i zarzadzenia w sprawie osadnictwa miejskiego ] 1945-1948 0
8/5/0/-/8 [ Wnioski o wydanie orzeczen osiedleńczych i korespondencja w sprawie osadnictwa miejskiego ] 1945-1947 0
8/5/0/-/9 [ Księga nieruchomości miejskich poniemieckich na terenie miasta Częstochowy przydzielonych repatriantom ] 1946-1949 0
8/5/0/-/10 [ Telefonogramy o ruchu transportów przesiedleńców i repatriantów ] 1946 0
8/5/0/-/11 [ Raporty o ruchu transportów przesiedleńców oraz repatriantów ze Wschodu i Zachodu ] 1946 0
8/5/0/-/12 [ Kwestionariusze repatriantów ] 1945 0
8/5/0/-/13 [ Kwestionariusze repatriantów ] 1946 0
8/5/0/-/14 [ Kwestionariusze repatriantów ] T. 2 1946 0
8/5/0/-/15 [ Kwestionariusze repatriantów ] T. 3 1946 0
1 2 3

Amount of archival material

40

40

0

0.60

0.60

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -