Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Częstochowski Urząd Skarbowy

Archiwum Państwowe w Częstochowie
- brak danych - 1809-1873
Čenstochovskoe Kazennoe Upravlenie 1809 - 1873
- brak danych - tak
administracja specjalna - skarbowość polski
rosyjski
inwentarz kartkowy roboczy Yes 7 j.a.
inwentarz książkowy Yes inwentarz Nr 117
Nie udało się ustalić daty powstania Urzędu Skarbowego w Częstochowie. Można przypuszczać, że istniał on już w okresie Księstwa Warszawskiego. Zakończył działalność prawdopodobnie w 1873 roku. Urzędem kierował kontroler skarbowy. Jego zadaniem było czuwanie nad przestrzeganiem przepisów dotyczących różnego rodzaju opłat skarbowych, wykrywanie nadużyć w tym zakresie, jak również ściąganie opłat. Akta dotyczące spraw podatkowych w układzie rzeczowym z lat 1829 -1873, sygn. 1 - 48, w tym: sprawy dotyczące podatków: konsumpcyjnego, koszernego, tabacznego, propinacje, sprawy dotyczące procesów defraudacyjnych, kwitariusze depozytowe, regestry depozytów pieniężnych przychodu i rozchodu, rozporządzenia.
Zgodnie z decyzją Komisji Metodycznej w Katowiach do zespołu przesunięto akta zbioru nr 8/134/1: Urząd Konsumpcyjny w Częstochowie z lat 1809 - 1869
Wstęp i inwentarz sporządziła Helena Kaczmarek (1977).

Amount of archival material

55

48

0

0.30

0.25

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -